“IK ZAG DAT HET GOEDE VOETBALLERS WAREN, MAAR NOG GEEN ATLETEN. ALSOF ZE EEN MOOI STUK OP DE PIANO KONDEN SPELEN, MAAR NOG GEEN MUZIKANTEN WAREN.”

Met deze gedachte begon René Wormhoudt, founder van het Athletic Skills Model, al in 1995 bij AFC Ajax met een andere manier van denken over bewegen. Deze ontwikkeling heeft samen met Prof. dr. Geert Savelsbergh van de VU Amsterdam, geresulteerd in een nieuw talentontwikkelingsmodel, oorspronkelijk bedoeld alleen voor de sport. Inmiddels is de visie achter het ontwikkelingsmodel vertaald naar diverse domeinen en doelgroepen voor het talent van iedere beweger.

Voor de gezondheid, fitheid en prestaties in de topsport, breedtesport, gezondheidszorg, bewegingsonderwijs en de sector kunst & cultuur.

Het ASM is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsmodel voor de topsport, de breedtesport en ongeorganiseerde sport, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst en cultuur. De optimale ontwikkeling vindt plaats als alle partijen vanuit eenzelfde, gefundeerde visie werken, met de beweger centraal. Deze nieuwe manier van denken over bewegen is de basis van kwalitatieve beweegprogramma’s.

Schijf van 10

Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en gezondheid en is de basis voor een leven lang plezier in bewegen. Het ASM introduceert hiervoor de Schijf van 10! die bestaat uit tien grondvormen van bewegen. Deze grondvormen zijn gezamenlijk belangrijk voor een optimale motorische ontwikkeling voor iedereen. De wetenschappelijk en praktisch onderbouwde Schijf van 10! geeft inzicht in ons beweeggedrag en biedt een structuur voor beweegprogramma’s. De Schijf van 10! is universeel toepasbaar voor alle vormen van bewegen en kan daarmee een gemeenschappelijke taal zijn voor samenwerking tussen alle beweegprofessionals. Bovendien gebruikt het ASM de Schijf van 10! als basis voor de inrichting van de sportieve binnen- en buitenruimte zoals de Skills Garden en PLAYCE. 

Het ASM is in 2012 gepubliceerd in een Nederlandstalig boek (Wormhoudt, Teunissen, & Savelsbergh, 2012) en in 2018 als Engelstalig boek met uitbreiding (Wormhoudt, Savelsbergh, Teunissen, & Davids, 2018). De grote belangstelling voor het ASM en de Schijf van 10! wordt momenteel beantwoord door het opleiden van sportkader, docenten bewegingsonderwijs en fysiotherapeuten in de ASM Academy, het ontwikkelen van innovatieve trainingsmaterialen zoals de ASM Adaptaball en ASM REV3RESE, het ontwikkelen van tools voor het monitoren van beweegvaardigheid, waaronder de MQ Scan en het ontwerpen van beweegvoorzieningen voor gemeenten, scholen, sportaccommodaties en gezondheidscentra vanuit de concepten PLAYCE en Skills Garden.